Inter Auto Technika

Linie diagnostyczne stanowiska kontrolne

Nussbaum: Linia diagnostyczna - NTS 520 (Tylko serwis i kalibracja - model wycofany ze sprzedaæy)
Nussbaum: Rolki hamulcowe - BT300/BT310/BT320 (Tylko serwis i kalibracja - model wycofany ze sprzedaæy)
Nussbaum: Rolki hamulcowe - BT400/BT410/BT410MB (Certyfikat TDT waæny w latach 2013-2018)
Nussbaum: Urz±dzenie do kontroli amortyzatorów NTS 450 (Certyfikat TDT waæny w latach 2013-2018) -
Nussbaum: Rolki hamulcowe - BT610/BT612/BT640/BT642 (Certyfikat TDT waæny w latach 2013-2018)
Nussbaum: Szarpak hydrauliczny - SPID 2000
Nussbaum: Szarpak hydrauliczny - SPID 20000
Nussbaum: Radiowe czujniki do linii diagnostycznych Nussbaum - Funk
Nussbaum: Szarpak hydrauliczny ze sterowaniem radiowym - SPID G 20000
Nussbaum: Linie diagnostyczne - NTS 8xx (Certyfikat TDT waæny w latach 2013-2018)

D¼wigniki

1 kolumnowe

Nussbaum: Smart Lift - 1.20S ud¼wig 2000 kg

2 kolumnowe

Nussbaum: Smart Lift - 2.30SL ud¼wig 3000 kg
Nussbaum: Smart Lift - 2.32SL ud¼wig 3200 kg
Nussbaum: Smart Lift - 2.35SL ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Smart Lift - 2.40SL ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Smart Lift - 2.50SE ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: SPECJALNA PROMOCJA- 2 kolumnowy podno¶nik POWER LIFT - HL 2.30 K w technologii HYPERFLOW - POWER LIFT - HL 2.30 K ud¼wig 3000 kg
Nussbaum: Power Lift - SPL 3000 ud¼wig 3000 kg
Nussbaum: Power Lift - SPL 4000 ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Power Lift - SPL 4000 Universal ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Power Lift - SPL 4500 ud¼wig 4500 kg
Nussbaum: Power Lift - HDL 5000 ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: Power Lift - HDL 6000 SST ud¼wig 6000 kg
Nussbaum: Power Lift - HDL 6500 SST ud¼wig 6500 kg
Nussbaum: Power Lift - HDL 8000 SST ud¼wig 8000 kg

4-kolumnowe

Nussbaum: Combi Lift - 4.35 H ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4.40 H ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4000 DC ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4.45 H ud¼wig 4500 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4.50 H ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4.65 H ud¼wig 6500 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4.80 H ud¼wig 8000 kg
Nussbaum: Combi Lift - 4.100 - 4.300 H SST ud¼wig od 10 t do 30 t

noæycowe ca³opojazdowe

Nussbaum: Uni Lift - 3500 NT ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Uni Lift - 3500 NT PLUS A ud¼wig 3500 kg diagnostyczny
Nussbaum: Uni Lift - 5000 NT ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: Uni Lift - 6000 ud¼wig 6000
Nussbaum: Uni Lift - 8000 ud¼wig 8 t
Nussbaum: Uni Lift - 15000 / 20000 ud¼wig 15 t / 20 t

noæycowe podprogowe

Nussbaum: Jumbo Lift - I ud¼wig 3000 kg
Nussbaum: Jumbo Lift - NT ud¼wig 3000 kg
Nussbaum: Jumbo Lift - III ud¼wig 3200 kg
Nussbaum: Jumbo Lift - IVNT ud¼wig 4200 kg
Nussbaum: Sprinter - Express Mobil ud¼wig 2500 kg

1-stemplowe podpod³ogowe

Nussbaum: Top Lift - 1.35 SH ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Top Lift - 1.35 SH Free Space ud¼wig 3500 kg

2-stemplowe podpod³ogowe

Nussbaum: Top Lift - 2.30 TLS ud¼wig 3000 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.40 TLK ud¼wig 4000 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.35 TS ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.35 TSK ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.35 TSA ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.32 TSAP ud¼wig 3200 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.35 TSAP H ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.35 TSK NT ud¼wig 3500 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.50 TTKAS ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.50 TTAP ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.50 TTAP H ud¼wig 5000 kg
Nussbaum: Top Lift - 2.50 TTA NT ud¼wig 5000 kg

z kolumnami mobilnymi

Nussbaum: - MCS 7500 Compact ud¼wig 4 x 7500 kg
Nussbaum: - MCS 7500 Flex ud¼wig 4 x 7500 kg
Nussbaum: - MCS 7500 Flex RC Bluetooth ud¼wig 4 x 7500 kg
Nussbaum: Bezprzewodowy podno¶nik mobilny - MCS 5500 Wireless

Platformy parkingowe

Nussbaum: Platformy - Warszawa, ul. Fundamentowa
Nussbaum: Platformy - Poznań; ul. Wierzbowa
Nussbaum: Nowe oznaczenia platform Quadroparker oraz Storeparker - od 10.2012
Nussbaum: Nowe oznaczenia platform Parkline oraz Uniparker - od 10.2012
Nussbaum: Nowe oznaczenia palet przesuwnych - od 10.2012
Nussbaum: Nowe oznaczenia automatycznych systemów parkingowych - od 10.2012.
Nussbaum: Platformy - Bia³ystok, ul. ¶wierkowa 48
Nussbaum: Nussbaum - KATALOG AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PARKINGOWYCH 2015
Nussbaum: Platforma - Liftparker N 4200 (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platforma - Kipparker N 3000 classic
Nussbaum: Platforma - Kipparker N3302 (dawniej N3000 comfort - dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platforma - Kipparker N 3000 comfort plus
Nussbaum: Platforma - Liftparker N 4100 (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platforma - Liftparker N 4400 (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platforma - Liftparker N 4600 (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platforma - Comfortparker Quadro Indoor 2
Nussbaum: Platforma - Comfortparker Quadro Outdoor 2 , 3
Nussbaum: Platforma - Uniparker N 5002 IS (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platforma - Uniparker N 5003 IS (dostźpny prospekt PDF)
Nussbaum: Platformy - Dobór, montaæ, uruchomienie
Nussbaum: Paleta parkingowa - Przesuwana wzd³uænie (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Paleta parkingowa - Przesuwana poprzecznie (dost. prospekt PDF)
Nussbaum: Platformy - Poznań Osiedle U³ańska
Nussbaum: Palety - ul. Radzymińska Warszawa
Nussbaum: Platformy - Piaseczno SCT
Nussbaum: Legionowo - Piaski
Nussbaum: Nowa strona po¶wiźcona platformom parkingowym Nussbaum -
Nussbaum: Nowe oznaczenia platform Liftparker oraz Kipparker - od 10.2012

Ustawianie ¶wiate³

Nussbaum: Urz±dzenie do kontroli ustawienia ¶wiate³ - HLT 600; HLT610; HLT620

Ekspozycyjne wieæe magazynowe

Nussbaum: Wieæa - Cubator
Nussbaum: Wieæa - Octo
Nussbaum: Wieæa - Duplo
Nussbaum: Wieæa - Duplo Twin
Nussbaum: Wieæa - Duplo Triple - High-Tech

Do góry

dodaj stronź IAT do ulubionych
Wspó³pracujemy z:
Inter-Auto-Technika jest Cz³onkiem Wspieraj±cym Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej
The European Garage Equipment Association