Inter Auto Technika

Platformy parkingowe


Platformy

Dobór, montaż, uruchomienie

Zapraszamy do konsultacji i współpracy już na etapie prac projektowych. W oparciu o Państwa założenia zaproponujemy wariantowe rozwiązania, tak by optymalnie wyposażyć obiekt.
Zapewniamy stałe konsultacje oraz nadzór podczas realizacji Państwa inwestycji w zakresie warunków zabudowy urządzeń.
Urządzenia są montowane i uruchamiane przez naszych specjalistów, którzy autoryzowani przez producenta, posiadają również wymagane uprawnienia UDT. Po upoważnieniu, w imieniu inwestora, zgłaszamy urządzenia do dozoru technicznego, uczestnicząc w ich odbiorze, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Zapewniamy autoryzowany serwis gwarancyjny oraz przeszkolenie użytkowników i administratorów z zakresu obsługi i użytkowania. Oferujemy usługę asysty technicznej i konserwacji urządzeń w okresie pogwarancyjnym.
Istniejąc od 1990 roku zaufanie klientów zdobywamy oferując im nie tylko wyposażenie, ale również daleko idące wsparcie w fazie projektu, budowy i użytkowania.
Państwa konsultanci to: Monika Bartnicka tel. 609 41 21 14 oraz  Janusz Swierczewski 601 80 26 70.

Do góryPowrót

dodaj stronę IAT do ulubionych
Współpracujemy z:
Inter-Auto-Technika jest Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej
The European Garage Equipment Association